poziom c2 cefr

C2

W kategorii jak sie uczyć by Michał A. NowakowskiNapisz komentarz

Najwyższy poziom językowy, jaki może uzyskać osoba niebędąca rodzimym użytkownikiem języka, to poziom biegłości wyższy – C2. Aby go uzyskać nie wystarczą same magisterskie studia filologiczne, ani nawet doktoranckie. Szczerze mówiąc, nie są one konieczne. Tak naprawdę jest to poziom umiejętności, który osiąga się poprzez stałą interakcję z językiem, zanurzenie się w nim i nieustanne posługiwanie się danym językiem obcym (w mowie i piśmie). Czytając poniższe szczegółowe informacje na temat poziomu C2, warto się zastanowić, czy my posługujemy się naszym rodzimym językiem polski z taką swobodą i lekkością.

Umiejętności

  • Słuchanie.Nie ma żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej– słuchanej ,,na żywo’’ czy odbieranej za pośrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż ma trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.
  • Czytanie. Rozumie z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.
  • Porozumiewanie się. Potrafi bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze zna i odpowiednio stosuje wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyraża się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewa pewne problemyz wyrażeniem czegoś, potrafi tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi tych braków.
  • Samodzielne wypowiadanie się. Potrafi przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.
  • Pisanie. Potrafi pisać płynne, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafi pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafi pisać streszczenia i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich.

Jakość wypowiedzi ustnych

  • Zakres. Uczący się wykazuje elastyczność w formułowaniu myśli w różnych formach językowych, precyzyjnie wyrażając odcienie znaczeń, by coś podkreślić, rozróżnić i by uniknąć dwuznaczności. Posiada też dobrą znajomość wyrażeń idiomatycznych i potocznych.
  • Poprawność. Uczący się utrzymuje stałą poprawność gramatyczną złożonych wypowiedzi, nawet przy koncentrowaniu uwagi na czymś innym (np.:przy planowaniu i monitorowaniu reakcji innych).
  • Płynność. Uczący się potrafi formułować obszerne wypowiedzi spontanicznie, z naturalną płynnością, zgrabnieje przeformułowywując przy pojawiających się problemach językowych, tak że rozmówca ich w ogóle nie zauważa.
  • Interakcja. Uczący się prowadzi rozmowę bez wysiłku, z łatwością przyjmując odpowiednią intonację i wykorzystując wskazówki niewerbalne. Umie włączać się do rozmowy w naturalnej kolejności zabierania głosu, komentując, wypowiadając się aluzyjnie itp.
  • Spójność. Uczący się potrafi stworzyć spójną, zwartą wypowiedź, w pełni wykorzystując różne możliwości struktury wypowiedzi oraz szeroki zakres spójników i innych wskaźników zespolenia.

Pamietam zajęcia na studiach z pewną Brytyjką, która wspomniała, że jej mąż – Polak – zdał egzamin Cambridge: Proficiency (będący na poziomie C2) po 13 latach przygotowań. Dodała przy tym, że jej zdaniem sporo osób z Wielkiej Brytanii nie potrafi mówić swoim językiem na tym poziomie. Czy powinno nas to przerażać, jeśli uczymy się angielskiego lub niemieckiego? Wcale nie, bo do samodzielnej i dającej sporo satysfakcji rozmowy wystarczy poziom B2.

A Ty, jaki masz poziom językowy? Napisz w komentarzu język i poziom jaki Twoim zdaniem posiadasz. Szybki przegląd poziomów znajdziesz tutaj.

Kim jest autor wpisu

Michał A. Nowakowski

Facebook Google+

Człowiek: wizjoner/indywidualista. Anglista/lektor języka angielskiego od 2006, dyrektor CJO EFFEKT od 2010 roku, a właściciel od 2011.

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.