Ochrona prywatności

odwiedzających i użytkowników platformy edukacyjnej Strefa EFFEKTów

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych klientów i kursantów oraz potencjalnych klientów i kursantów. Ogólne zasady przetwarzania danych, informacje o administratorze i Inspektorze Ochrony Danych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na stronie nadrzędnej tutaj.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, po co, na jakiej podstawie, i na jak długo?

Dla Twojej wygody pogrupowaliśmy te sekcje według celu w jakim zbieramy dane.

Zapytania ofertowe

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres mejlowy, imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.
Okres przetwarzania. Maksymalnie 12 miesięcy.
Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zawarcie umowy

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, to znaczy adres mejlowy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer PESEL i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści formularza. Jeśli umowa dotyczy osoby niepełnoletniej, która ma być kursantem, to również jej imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
Okres przetwarzania. Od daty wysłania formularza rejestracyjnego do maksymalnie 2 lat po zakończeniu umowy.
Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Realizacja umowy

Zakres danych. Dane zawarte na umowie oraz dane dotyczące obecności, postępów w nauce i innych czynników mających wpływ na skuteczność procesu nauczania.
Okres przetwarzania. Od daty rozpoczęcia kursu do maksymalnie 3 lat po zakończeniu umowy.
Podstawa prawna. Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Marketing naszych usług

Zakres danych. Imię i nazwisko, adres mejlowy, numer telfonu i informacje, które od Ciebie uzyskaliśmy w wiadomościach mejlowych i wypełnionych formularzach.
Okres przetwarzania. W trakcie trwania umowy i do 3 lat po jej zakończeniu.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz odpowiedania na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Okres przetwarzania. Przez okres potrzebny do rozpatrzenia skargi, wniosku oraz odpowiedzi na pytania.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

Badania Twojej satysfakcji

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres mejlowy oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Okres przetwarzania. Do czasu potrzebnego na podsumowanie badania, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji klientów i potencjalnych klientów.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane przekazujemy innym odbiorcom tylko w celach podanych powyżej. Należą do nich:

Pracownicy CJO EFFEKT

Udostępniamy Twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Następujące podmioty przetwarzają Twoje dane na naszą prośbę:

  • Primeon Sp. z o.o. w celu zarządzania kursami językowymi na platformie Langlion,
  • Doradca Podatkowy Janusz Mściszewski w celu obsługi księgowo-płacowej
  • zenbox Sp. z o.o. w celu zapewnienia obsługi poczty mejlowej i serwisu www

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Naczelnik Urzędu Skarbowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.